För att förstå vad man menar med denna fråga måste man första titta på Stefan Ingves och Riksbankens roller.

Riksbankschef Stefan Ingves

Stefan Ingves som chef för riksbanken har gjort vissa revolutionerande beslut för riksbanken som t.ex. en minusränta. Ingves startade sin karriär efter att han tagit en examen från handelshögskolan i Stockholm. Han har varit bankdirektör för handelsbanken och VD för SOFE. Han varit chef för finansdepartementets finansmarknadsavdelning. Han har också varit högt uppsatt i internationella valutafonden. Som man kan se är han helt klart kvalificerad att vara riksbankschef.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank som står direkt under riksdagen och den svenska regeringen. Riksbanken har som uppgift att ge ut svensk valuta och se till att hålla nere inflationen och säkra valutans värde. Att hålla nere inflationen handlar om att nere kraftiga ökningar av priset på varor. Vilket i sin tur håller ekonomin stark och effektiv. Hur riksbanken ska styras bestäms riksbankslagen och där står det t.ex. att riksbanken ska hålla priserna stabila och därför är det viktigt att man har en låg inflation. Målet för riksbanken är därför att i enlighet med CPI som står för consumer price index ska vara 2 procent. Riksbankens policy kommer ifrån ett mål att hålla just inflationen låg men också samtidigt uppnå andra mål som t.ex. arbetslöshet.

Riksbanken uppnår dessa målen genom att styra räntan på centralbanken. Man använder också sig av repo ränta som är det bankerna får för att ha pengar på centralbanken. Just nu är detta en minusränta vilket i princip betyder att bankerna förlorar pengar. Detta har gjorts med målet att försöka sänka räntorna hos bankerna och få fart på ekonomin igen.  Det är också i riksbankens uppdrag att se till att Sverige har enkla sätt att göra betalningar och på andra sätt underlätta den ekonomiska stabiliteten i samhället. Det är under detta mandat som man ger ut valuta i form av sedlar och mynt. Men riksbanken har också elektroniska system som tar hand stora betalningar mellan banker och andra aktörer på ett säkert sätt.

Ett annat uppdrag är också att göra undersökningar och försöka ta reda på svagheter i den svenska ekonomin och motverka dessa. Man gör dessa genom att tidigt försöka upptäcka förändringar som i sin tur kan leda till problem. Dessa analyser tittar för de mesta på de stora svenska bankerna och de centrala svenska marknaderna. Det är också möjligt för riksbanken att ge pengar som understöd åt bankerna i krissituationer.

Riksbanken är en offentlig aktör som ligger under riksdagen och ska därför hållas utanför den privata marknaden.

Vad gör man åt läget?

Det riksbanken gör åt läget är att förtillfället ha en minusränta. Minusränta i det här fallet är att reporäntan blir negativ och att det därför börjar kosta bankerna att ha pengar på centralbanken. Detta är i sin tur tänk att motivera bankerna att låna ut mer pengar vilket i sig sätter igång ekonomin igen. Anledning till att man väljer en negativ ränta motiveras av den globala marknadens oförutsägbarhet och att Sverige haft en så låg inflation.