Ränta på ränta är ett av de många namn för att man sparar på två sätt samtidigt. Dels så får man ränta på det kapital man sparar men man får också ränta på det kapital man får av den första räntan. För att förstå hur detta görs används formeln B(t) = B(0)*(1+R)^t där B(t) är beloppet för tidpunkten alltså värdet en visst tid. B(0) står för värdet idag.  R är räntan som i vanliga fall utgår ifrån årliga perioder och slutligen står t för perioderna. Andra ord är till exempel sammansatt eller kumulativ ränta. I grunden är metoden ett sätt att se hur ditt placerade kapital ger en avkastning och hur det i sin tur också gör avkastning.  Det vanliga när man tittar på just ränta på ränta är sparkonton och beroende på vilken bank man har tillförs räntan eventuellt flera gånger på ett år. I praktiken bygger hela iden på att om man låter kapitalet av räntan ligga kvar på kontot så kommer man få ränta på den med.  Även om det skiljer sig från bank till bank är det vanligast att banker betalar ut räntan en gång om året.

Även om denna metod är vanligast med sparkonton används den också för fond och aktiesparande som återinvesteras direkt.

Exempel:

Om man har ett sparkonto med ett kapital på 100 000 kronor där man får en utbetalad ränta en gång om året. Vi är generösa och säger att räntan ligger på 10%. Då skulle man det första året få 10 000 i utdelning och kapitalet skulle bli 110 000 kronor. Av denna vinst är 30% skatt alltså du har 107 00 kronor kvar. Nästa år blir utdelningen något högre med 10 700 i vinst där 30% är skatt då får alltså en utdelning på 7490 kronor 490 kr mer än året innan.  Utdelning kommer alltså öka med varje år som går så länge man inte tar ut kapitalet osv.

Varför är det bra att spara med sparkonto

Det är svårt att se vad som kommer hända framöver men något som man alltid kan vara säker på att det aldrig är fel att ha något extra i spar grisen. Idag kostar det mesta i samhället pengar och för att man ska kunna leva ett meningsfullt liv är pengar en nödvändighet. Man behöver det till mat, bostad, semester eller bara för att kunna roa sig.

Varför är det viktigt att vi sparar

Det är viktig att vi sparar för personlig säkerhet. Varje år går många personer i pension då går man ner och börjar tjäna en mindre summa pengar. För att kunna hålla uppe en bra livsstil kan det då vara viktigt att ha sparade pengar. Om man idag sparar till pensionen kan man till exempel spara genom pensionsfonder som använder ränta på ränta. Med hjälp om detta bör man fråga sin bank.

Eftersom det inte alltid är säkert att man har ränta för ränta borde man kolla upp detta innan man sätter in eller satsar kapital.